Ύμνος εις την Ίον

Αλκαίου Μεσσήνιου

Ίος Ιστορία - Ύμνος εις την Ίον

Ο τάφος του Όμηρου στην Ίο

Ηρώων τον αοιδόν Ίω ένι παίδες Όμηρον

ήκαχον, εκ Μουσέων γρίφον υφηνάμενοι.

Νέκταρι δ΄ εινάλιαι Νηρηίδες εχρίσαντο,

και νέκυν ακταίη θήκαν υπό σπιλάδι,

όττι Θέτιν κήδυνε και υιέα, και μόθον άλλων

ηρώων, Ιθακού τ΄ έργματα Λαερτιάδεω.

Ολβίστη νήσων πόντω Ίος, όττι κέκευθε

βαιή Μουσάων αστέρα και Χαρίτων.

Σύμφωνα με την παράδοση, το ποιήμα "Ύμνος στην Ίο" ήταν γραμμένο στον τάφο του Ομήρου στην Ίο.

 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΝ